نظر شما در مورد مطالب سایت؟

خوب
18 %18 %18 % 18.18% (4)
خیلی خوب
9 %9 %9 % 9.09% (2)
متوسط
18 %18 %18 % 18.18% (4)
بد
54 %54 %54 % 54.55% (12)

جمع آراء : 22


مشاهده نظرات
پنج نظرسنجی اخير در