نظر شما در مورد مطالب سایت؟

خوب
7 %7 %7 % 7.69% (1)
خیلی خوب
0 %0 %0 % 0.00% (0)
متوسط
30 %30 %30 % 30.77% (4)
بد
61 %61 %61 % 61.54% (8)

جمع آراء : 13


مشاهده نظرات
پنج نظرسنجی اخير در