بهداشت ودرمان ایثارگران

  • بازدید:
  • تاریخ: جمعه، 26 ارديبهشت ماه، 1393
  • موضوع: اخبار

فصل سوم: لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران
به بهداشت و درمان
- ماده 12- حدود خدمات بیمه بهداشتی ، درمانی (همگانی ، مکمل ، خاص) قابل ارائه به خانواده شاهد ، جانبازان ، آزادگان و افراد تحت تکفل ایشان به پیشنهاد مشترک بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و تصویب هیأت وزیران خوا

فصل سوم: لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران
به بهداشت و درمان
- ماده 12- حدود خدمات بیمه بهداشتی ، درمانی (همگانی ، مکمل ، خاص) قابل ارائه به خانواده شاهد ، جانبازان ، آزادگان و افراد تحت تکفل ایشان به پیشنهاد مشترک بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و تصویب هیأت وزیران خواهد بود .

ماده 13- تأمین صد درصد (100%) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت ، بیمه همگانی ، بیمه مکمل و بیمه خاص (خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی گردند ) خانواده شاهد ، جانبازان ، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان برعهده دولت بوده و اعتبارات آن هر ساله در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد .

تبصره 1- کلیه دستگاههای اجرایی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تأمین و پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم کارکنان ایثارگر در دستگاه مربوط و خانواده شاهد ، جانبازان ، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان اقدام نمایند .

تبصره 2- شرکتهای دولتی ، نهادها ، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، موظفند از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم ایثارگران شاغل در مؤسسات مربرط و افراد تحت تکفل آنان اقدام نمایند .

تبصره 3- دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بیمه درمان همگانی و تکمیلی سهم ایثارگران شاغل در بخش غیردولتی مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی اعتبار لازم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی نموده و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد .

تبصره 4- دولت موظف است ضمن لوایح بودجه سنواتی ساز و کارهای لازم را برای بهره مندی هماهنگ مشمولین این ماده از خدمات درمانی فراهم نماید .

ماده 14- بنیاد موظف است امکانات بهداشتی، درمانی، تشخیصی، توانبخشی، آموزشی، پیشگیری، دارو و تجهیزات مورد نیاز را برای گروههای ویژه جانبازان شیمیایی، اعصاب و روان، نخاعی و اندام‌های مصنوعی داخلی و خارجی جانبازان را تهیه و تأمین نماید. بدین منظور بنیاد می‌تواند ضمن استفاده از ظرفیت بخش‌های دولتی و غیردولتی حسب ضرورت با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران نسبت به توسعه یا تأسیس مراکز ویژه مورد نیاز ایثارگران واجد شرایط اقدام نماید.

تبصره 1: سازمان بهزیستی کشور موظف است با اولویت نسبت به پذیرش فرزندان معلول ایثارگران در مراکز دولتی و غیر دولتی اقدام نموده و خدمات مربوطه را ارائه نماید . اعتبار مربوط به این خدمات از محل اعتبارات مصوب سازمان مذکور تأمین و پرداخت می‌گردد.

تبصره 2: بنیاد موظف است داروهای خاص، تجهیزات پزشکی و توانبخشی، آمبولانس مورد نیاز ایثارگران را از محل اعتبارات مصوب خود تأمین و وارد نماید.

ماده 15- بنیاد موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تأمین و ارتقای سطح بهداشت و درمان و پایش و کنترل وضعیت جسمی و روانی خانواده شاهد، جانبازان ، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان نسبت به ایجاد بانک جامع اطلاعات پزشکی و پیراپزشکی و تشکیل پرونده سلامت برای ایثارگران اقدام نماید.

ماده 16- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با هماهنگی بنیاد نسبت به واکسیناسیون خاص در مورد افراد مشمول ماده (15) به صورت رایگان اقدام نماید .

ماده 17- بنیاد موظف است نسبت به اعزام به خارج جانبازانی که امکان درمان آنان در داخل کشور وجود ندارد، حسب تشخیص و نظر کمیسیون پزشکی و تأیید شورای عالی پزشکی بنیاد و با استفاده از بودجه ارزی و ریالی که در اعتبارات سنواتی بنیاد پیش‌بینی می‌گردد، اقدام نماید.

ماده 18- بنیاد موظف است به منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد از کارافتادگی به‌عنوان مبنای ارائه خدمات به جانبازان و آزادگان با درنظر گرفتن وضعیت سلامتی، شرایط اجتماعی، اقتصادی واشتغال این گروه و با استفاده از استانداردهای بین‌المللی به‌عنوان معیارهای جدید در ارائه خدمات (امتیازبندی تلفیقی) و تعیین و اصلاح و به روز کردن درصد از کارافتادگی جانبازان نسبت به تشکیل کمیسیون پزشکی در مواردی که مطابق ضوابط ، نیاز به رأی کمیسیون باشد، اقدام نماید.

ماده 19- بنیاد موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به منظور حفظ اسناد و مدارک پزشکی و سابقه مجروحیت موجود در بیمارستانها و کلیه مراکز پزشکی ، درمانی و ستادهای تخلیه مجروحین و جلوگیری از امحاء ، مفقود یا معدوم شدن اسناد با استفاده از خدمات ماشینی و امکانات رایانه ای نسبت به تشکیل و تمرکز بانک اطلاعات و آمار مجروحین دوران دفاع مقدس اقدام نماید.

ماده 20- بنیاد موظف است با هماهنگی وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، رفاه و تأمین اجتماعی ، آموزش و پرورش ، سازمان ملی جوانان و سازمان بهزیستی کشور به منظور ارائه خدمات مشاوره ای و مددکاری ، پیشگیری و درمان جهت ارتقاء سطح سلامت و تأمین بهداشت روانی ایثارگران و خانواده ایشان «مراکز مشاوره ای و مددکاری ایثارگران» را تأسیس نماید .

تبصره – آئین نماه اجرایی این فصل ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط بنیاد و باهمکاری وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید


کلمات کلیدی:

بازگشت

کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):